Tervetuloa Numera-konsernin uusille verkkosivuille! Lue uudistuksesta ja anna palautetta verkkosivuista

Osakkuus Sarastiassa

Sarastia on 285 kunnan ja sote-yhteisön yhteisesti omistama yhtiö. Omistajana hyödyt volyymieduista: kehitämme palveluitamme yhdessä asiakkaidemme kanssa ja yhdessä kehitetyt ominaisuudet ovat kaikkien asiakkaiden käytössä.

Olemme in house -yhtiö, joten ainoastaan Sarastian omistajat voivat hankkia Sarastian, Temporen ja Reviren palveluita. Konserniin kuuluva Onvire tarjoaa palveluita asiakkaille, jotka eivät ole omistajia.

Omistajana vaikutat

Me Sarastia-konsernissa tunnemme kunta-alan ja hyvinvointialueiden prosessit, kehitämme toimintatapoja ja pyrimme tuottamaan palveluja laadukkaasti ja kustannustehokkaasti. Luomme arvoa osakkeenomistajille ennen kaikkea tuottamalla palveluja ja kehittämällä niitä yhdessä asiakkaidemme kanssa. Toimimme luotettavasti ja läpinäkyvästi hyvän hallinnon periaatteita noudattaen.

Omistajana asiakkaat pääsevät käyttämään yhdessä muiden hankintayksiköiden kanssa määräysvaltaa yhtiön asioihin muun muassa seuraavin tavoin:

  • Jokaisella osakkaalla on oikeus osallistua hallituksen nimeämiseen yhtiökokouksessa.
  • Osakassopimuksen mukaan hallituksen jäsenten tehtävänä on edistää yhtiön edun lisäksi myös kaikkien osakkeenomistajien etua riippumatta siitä, mikä taho on nimennyt heidät jäsenehdokkaaksi.
  • Osakassopimuksen mukaan hallituksen tulee huomioida kaikkien osakkeenomistajien intressit yhtiön strategisessa päätöksenteossa.
  • Jokaisella osakkaalla on mahdollisuus osallistua yhtiön strategisten päätösten tekemiseen sekä neuvottelukunnan että yhtiökokouksen kautta.

Voimmeko olla avuksi? Ota yhteyttä!

Näin pääset omistajaksi

Prosessi alkaa yhteydenotolla ja asiakkaan tarpeiden kartoittamisella. Mikäli meillä on tarjota asiakkaalle sopiva palvelukokonaisuus, etenee päätöksenteko osakkeiden hankinnasta ensin asiakkaan organisaatiossa.

Kun asiakas on päättänyt hankkia Sarastian osakkeita ja tullut omistajaksi, voidaan palveluiden laajuudesta ja käyttöönotosta sopia tarkemmin. Samalla sovitaan aikataulut ja vastuiden jako. Käytännön työ alkaa, kun palvelusopimus on allekirjoitettu.

Yhteydenpito asiakkaan ja Sarastian välillä jatkuu sovitusti myös käyttöönoton jälkeen.