Tervetuloa Numera-konsernin uusille verkkosivuille! Lue uudistuksesta ja anna palautetta verkkosivuista

Omistajat

Osakkeenomistajat

Numera-perheen emoyhtiöllä Sarastialla on 285 omistajaa. Omistajat ovat kuntia, kuntayhtiöitä ja hyvinvointialueita. Ainoastaan Sarastian osakkeenomistajat voivat hankkia Sarastian, Temporen ja Reviren palveluja. Konserniin kuuluva Onvire tarjoaa palveluita asiakkaille, jotka eivät ole omistajia.

Johtamismalli: yhtiökokous, neuvottelukunta ja nimitysvaliokunta

Konsernin ylin päätöksentekoelin on emoyhtiö Sarastian yhtiökokous, jossa osakkeenomistajat osallistuvat yhtiön ohjaukseen ja valvontaan.

Tavanomaisesta osakeyhtiöstä poiketen johtamismallissa on neuvottelukunta, joka valmistelee hallitukselle ehdotuksia yhtiökokouksessa käsiteltävistä asioista. Lopulliset päätökset tehdään kuitenkin aina osakeyhtiölain mukaisesti toimivaltaisessa toimielimessä.

Emoyhtiö Sarastiassa on hallituksen valintaa ja palkitsemisen valmistelua varten osakkeenomistajien nimitysvaliokunta. Nimitysvaliokunnassa ovat edustettuina kolme suurinta omistajaa ja kolme suurinta asiakasta.

Kutsut yhtiökokouksiin lähetetään jokaiselle osakkeenomistajalle ja myös julkaistaan Kokousmateriaalit-sivulla. Mikäli Sarastian osakkeenomistaja haluaa Sarastian varsinaisessa yhtiökokouksessa 23.5.2024 käsiteltäväksi vaatimansa asian, on se ilmoitettava hallitukselle 14.3.2024 mennessä (osoitteeseen anne.lepisto@sarastia.fi).

Yhtiöjärjestys

Yhtiöjärjestyksen muutoksista päättää aina yhtiökokous.

Lue omistaja-asiakkuudesta

Meillä on 285 omistajaa. Luomme arvoa omistaja-asiakkaillemme ennen kaikkea tuottamalla palveluja ja kehittämällä niitä yhdessä asiakkaidemme kanssa.

Haluatko omistajaksi? Täytä lomake ja keskustellaan lisää!

Yhtiökokoukset ja neuvottelukunnat

Emoyhtiö Sarastian osakkeenomistajat saavat kutsut yhtiökokouksiin ja neuvottelukunnan kokouksiin. Pöytäkirjat, äänestystulokset ja pöytäkirjaliitteet toimitetaan osakkaille kahden viikon kuluessa kokouksesta. Kokouskutsut ja -materiaalit ovat myös julkisesti nähtävillä verkkosivuillamme.

Numera-konsernista

Numera on Suomen suurin julkisomisteinen talous- ja henkilöstöhallinnon palveluja tarjoava yritysperhe. Numera-perheen muodostavat emoyhtiö Sarastia Oy sekä tytäryhtiöt Tempore Henkilöstöpalvelut Oy, Revire Perintä Oy ja Onvire Oy.