Tervetuloa Numera-konsernin uusille verkkosivuille! Lue uudistuksesta ja anna palautetta verkkosivuista

Hallinto

Konsernin hallitukset ja johto

Konsernin hallitus huolehtii yhtiön hallinnon ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallitus ohjaa ja valvoo yhtiön toimivaa johtoa, nimittää ja erottaa toimitusjohtajan, hyväksyy yhtiön strategiset tavoitteet ja riskienhallinnan periaatteet, sekä varmistaa johtamisjärjestelmän toiminnan. Hallitus huolehtii myös siitä, että Sarastialle on määritelty yhtiön toiminnassa noudatettavat arvot.

Hallituksen tehtävänä on edistää konsernin ja sen kaikkien osakkeenomistajien etua. Hallituksen jäsenet eivät edusta yhtiössä heitä jäseneksi ehdottaneita tahoja.

Konsernin hallitus

Vesa Silaskivi

hallituksen puheenjohtaja, hallitusammattilainen

Jussi Oksa

hallituksen varapuheenjohtaja, talousjohtaja, Hämeenlinnan kaupunki

Mika Rajanen

transformaatiojohtaja, Pharmadata Oy

Monica Hostio

henkilöstöjohtaja, Keski-Uudenmaan hyvinvointialue

Lauri Inna

kaupunginjohtaja, Porin kaupunki

Valtteri Mikkola

talousjohtaja, Turun kaupunki

Laura Paloposki

hallitusammattilainen, partner, co-founder, White Hat Oy

Reviren hallitus | Revire Perintä Oy

Anette Vaini-Antila

hallituksen puheenjohtaja, CFO, Sarastia Oy

Päivi Pitkänen

hallituksen varapuheenjohtaja, Monetra-yhtiöiden nimeämä edustaja

Anmari Brink Pacius

asianajaja

Ville Juola

johtava lakimies, Sarastia Oy

Hyvä hallinto Sarastiassa

Temporen hallitus | Tempore Henkilöstöpalvelut Oy

Anette Vaini-Antila

hallituksen puheenjohtaja, CFO, Sarastia Oy

Ville Juola

johtava lakimies, Sarastia Oy

Virva Autio

varajäsen, digijohtaja, Sarastia Oy

Onviren hallitus | Onvire Oy

Anette Vaini-Antila

hallituksen puheenjohtaja, CFO, Sarastia Oy

Ville Juola

johtava lakimies, Sarastia Oy

Virva Autio

digijohtaja, Sarastia Oy

Konsernin toimitusjohtajat

Anne Issakainen

toimitusjohtaja, Sarastia Oy

Jaana Jantola

toimitusjohtaja, Tempore Henkilöstöpalvelut Oy ja Onvire Oy

Christian Sjöstrand

toimitusjohtaja, Revire Perintä Oy